تمدید مهلت ارسال مقالات
1399/11/19

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی می رساند با توجه به استقبال پژوهشگران،اساتید،دانشجویان و ... از سومین  کنفرانس بین المللی یافته های نو در مامایی،زنان ،زایمان و نازایی مهلت ارسال مقالات و پرداخت هزینه ثبت نام تا تاریخ 99/12/1 تمدید شد.